top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר דנה פאר מומחית לדמנציה

כמה זמן נמשכת דמנציה/ אלצהיימר

בכל ייעוץ עם בני משפחה מטפלים בשלב כלשהו עולה השאלה: כמה זמן זה יימשך?

כמה זמן עוד נשאר לנו וליקיר שלנו לחיות עם המחלה הקשה הזו?

התשובה לשאלה זו היא מורכבת, ולרוב מתחילה ב" זה תלוי...".


לעתים בני משפחה מטפלים אינם רוצים לעסוק בכך, אולם חשוב להכיר באופן כללי מה הגורמים השמפיעים על משך החיים עם דמנציה/ אלצהיימר.

למידע זה עשוי להיות השכלות משמעותיות על היערכות ותכנון המשאבים השונים של המשפחה,

בין אם אלו משאבים פיננסיים או משאבי אנרגיה של מי יעשה מה ומתי בטיפול.

כאמור, אין תשובה פשוטה ואחידה לפרוגנוזה ומשך המחלה.


מגוון רחב של גורמים משפיעים משך זמן של חיים עם דמנציה/ אלצהיימר:


1. סוג הדמנציה:

באופן כללי ידוע שדמנציה מסוג אלצהיימר מתקדמת באופן איטי בהשוואה לסוגים אחרים.


2. גיל כרונולוגי בזמן האבחנה:

ככל שהגיל הכרונולוגי גבוה יותר, כך תוחלת החיים הכללית ומשך זמן המחלה צפוי להיות קצר יותר. עם זאת, דמנציה המופיעה בגיל צעיר (מתחת לגיל 65) לרוב מתקדמת באופן מהיר יחסית בהשוואה לדמנציה שאובחנה לאחר גיל 65.


3. מגדר:

באופן כללי לנשים יש תוחלת חיים ארוכה יותר מגברים.

כך גם עם דמנציה: נשים החולות במחלה לרוב תחיינה יותר זמן.


graphic sign male female

4. שלב המחלה שבו התקבלה הדמנציה:

ככל שמקדימים לאבחן את הדמנציה, כך מתארך הזמן שהאדם עשוי לחיות עם הדמנציה. אדם המאובחן בשלב אמצע-מתקדם בעל תוחלת חיים קצרה יותר מאדם המאובחן בשלב התחלה או עם MCI.


5. בעיות גופניות נוספות:

ככל שיש לאדם מחלות או בעיות גופניות נלוות לדמנציה, כך יש פוטנציאל לתוחלת חיים קצרה יותר.


6. מספר תרופות:

כך גם בנוגע למספר התרופות שהאדם נוטל. ריבוי תרופות משפיע על תוחלת החיים הפוטנציאלית.


7. מגורים עם אנשים נוספים:

אדם המתגורר לבדו בעל תוחלת חיים קצרה יותר.

bridge into water

עם כל הנאמר לעיל, טווח ממוצע של חיים עם דמנציה הוא 8-12 שנים.

במסגרת 20 שנות עבודתי עם אנשים עם דמנציה ומשפחותיהם טיפלתי באנשים שחיו זמן קצר (כשנה לאחר האבחנה) ואנשים שחיו יותר מעשור עם הדמנציה. כך שממש קשה לנבא ברמת הפרט.


בקרב אנשי מקצוע מקובל כיום שהופעה של סימפטומים מסוימים מכוונים לכך שהאדם מתחיל שלב מתקדם של דמנציה, ואז תוחלת החיים הצפויה קצרה יותר. לרוב מתייחסים לשינויים משמעותיים ביכולת הניידות או ביכולת הלעיסה והבליעה כהתחלה של השלב המתקדם.


ותזכרו -

זה שאין תרופה לדמנציה, לא אומר שאין מה לעשות.

תדברו איתי, ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.


לקריאה מעניינת נוספת:


Comments


bottom of page