top of page

הצהרת נגשיות

ברוכים הבאים, אני ד"ר דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, העובדת עם אנשים עם קשיים ומגבלות מאז 1996. אני משתדלת לספק חווית שימוש נגישה באתר זה והשקעתי כך מאמצים ניכרים.

במידה ונתקלתם בנושאים הדורשים נגישות נוספת בעת שהותכם באתר, אשמח לקבל מכם מידע בעניין בכדי להיטיב ולשפר.

את הפניות יש להפנות ישירות אליי באמצעות שליחת דואר אלקטרוני: drdana@gvurot.co.il.

 

למיטב ידיעתי ולאחר השקעת זמן בעניין, לרבות ייעוץ מגורם מקצועי מוסמך (חברת A2Z שיווק ונגישות באינטרנט),​ האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

תקן זה מתבסס על מסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

האתר תומך בכל הדפדפנים הפופולריים כגון: Internet Explorer 10 ומעלה , Google Chrome, Mozilla ,Firefox.

האתר מותאם לגלישה מנייד.

אתר זה נגיש ומותאם לצפייה גם לאנשים בעלי מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך ובטכנולוגיות נוספות המאפשרות הנגשת תכנים.

תאריך עדכון ההצהרה: 29.1.22

bottom of page